Et privat offentligt projekt

Fælles|Værket Bellinge er på mange måder visionen som Odense kommune har skitseret i sin Velfærdsplan 2020-2030

LÆS MERE OM PLANEN

Fælles|Værket og Odense Kommunes velfærdsplan 2020-2030

Fælles|Værket Bellinge er på mange måder visionen som Odense kommune har skitseret i sin Velfærdsplan 2020-2030, der skal sikre en tryg omsorg for børn og ældre og styrke rammerne for fritidsaktiviteter med den lokale skole som omdrejningspunkt. Netop Fælles|Værket vil fordrer at fritidslivet og fællesskabsaktiviteter styrkes og optræder organisk med udgangspunkt i den enkelte borger. Der er etableret et godt samarbejde med folkeskolen og børnehusene om udviklingen og integrationen af de forskellige områder.

Fælles|Værket – et naturligt centrum for offentlige og private aktiviteter

Stedet skaber en flydende overgang mellem de offentlige aktiviteter (børneinstitutioner, bibliotek, skole, ældreomsorg) og de private aktiviteter (sport, sundhed og kulturtilbud) ved fysisk og aktivitetsmæssigt at integrere de forskellige dele og placerer dem samlet. Derved bliver det et naturligt sted at færdes og være og møde alle borgere i lokalsamfundet. 

Gennem mødet opstår tillid, og stedet skal inspirere til at mødet også kan udvikle sig til nye relationer. Åbne værksteder (fx skolens Håndværk & Design lokaler eller madkundskabslokaler) og café med fællesspisning åbner op for nye fællesskaber, hvor erfaring kan bibringes yngre generationer.  

Børnehus og skole får flere og autentiske læringsrum tæt på ved at samle alle aktiviteter og gøre ambitionen om den åbne skole større. Cafeen kan tilbyde madordning til børnehuse og skole. 

Der har tidligere været arbejdet med et bibliotek i Bellinge, og det vil være naturligt at integrere de tanker i Fælles|Værket (se figur nedenfor). Der er udtrykt stort behov for et bibliotek, hvor man for nuværende enten skal til Tommerup St eller til Dalum for at benytte biblioteksfaciliteter. Samtidig har alle tre skoler åbnet for muligheden for at samarbejde om et bibliotek. Det lægges op til at folkebiblioteket smelter sammen med det pædagogiske læringscenter (skolebibliotek) og man sammen ser på hvilke nye muligheder det kunne give.

Hvordan kan jeg hjælpe?

Fælles | Værket Bellinge er som andre kultur- og idrætscentre afhængig af frivillige hænder, bidrag og hjælp for at projektet skal lykkedes – og for at vi alle kan få et fantastisk sted i Bellinge by.

Vi er allerede en gruppe af frivillige fra Bellinge og omegn, der er igang med projektet. Hver især har vi nogle kompetencer, som bidrager til projektet og sammen forsøger vi at løfte i flok for at Fælles | Værket Bellinge kan blive en realitet.

Men vi kunne sagtens bruge endnu flere frivillige hænder, bidrag og anden hjælp.

Så hvis du har en god idé, indsigt i hvordan man får drevet et sådan projekt videre eller på anden både kan bidrage, så tøv ikke med at tage fat i os.

Nedenfor kan du se nærmere info for mail eller telefonnummer.

l

STØTTEERKLÆRING

Send en mail

RING TIL OS

+45 25 72 12 73

Fælles | Værket Bellinge

Et banebrydende sted, der sætter nye standarder for, hvordan man interagerer med hinanden som borgere og som erhvervsliv.

Kontakt:
info@fællesværket.nu 
+45 25 72 12 73
CVR: 40943153