FNs verdensmål og Fælles|Værket

Bæredygtighed er en del af selve strukturen. Der skabes energi og ressourcer i et større omfang end der bruges. FNs 17 verdensmål skal omsættes til konkrete initiativer og aktiviteter både i form og indhold.

Fælles|Værket understøtter FN’s verdensmål:

Faciliteter til mange forskellige typer af sport og bevægelse, samvær med andre borgere gennem kultur- og oplysende aktiviteter. Nedbringe ensomheden gennem fælles aktiviteter.

Stedet sikrer at mange af byens borgere ikke skal transportere sig langt (i biler) for at kunne dyrke deres sport/møde andre/deltage i fællesspisning. Fælles|Værkets aktiviteter skal stile mod at minimere affald. Indtænke recycling og up-cycling hvor det er muligt.

Integrationen af skolen i fritidslivet. En 10. klasse med fokus på sprog, så velfungerende børn i Odense også har et offentligt 10. klasses tilbud i kommunen. Fokus på sprog allerede i børnehusene.

Fælles|Værket bliver et dannelsesværk, der fordre både krop og ånd. Det tætte samarbejde mellem offentlige og private medfører oplevelsen af at være medaktører i demokratiet og er dermed med til at styrke de offentlige institutioner som grundpiller i vores samfund.

Bygningerne skal bygges efter de tyske energistandarder Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Vedvarende energi skal tænkes ind i forhold til både belysning og opvarmning.

Fælles|Værket vil optræde som byens sparringspartner for politikere og erhverv i forbindelse med udviklingen af Bellinge og opland.

Vi ønsker at skabe faciliteter til at sikre fællesskaber, hvor ideer og innovation kan udspille sig. Styrke identiteten for lokalsamfundet og gøre den til stedet, hvor det gode liv kan leves.

Hvordan kan jeg hjælpe?

Fælles | Værket Bellinge er som andre kultur- og idrætscentre afhængig af frivillige hænder, donationer og hjælp for at projektet skal lykkedes – og for at vi alle kan få et fantastisk sted i Bellinge by.

Vi er allerede en gruppe af frivillige fra Bellinge og omegn, der er igang med projektet. Hver især har vi nogle kompetencer, som bidrager til projektet og sammen forsøger vi at løfte i flok for at Fælles | Værket Bellinge kan blive en realitet.

Men vi kunne sagtens bruge endnu flere frivillige hænder, donationer og anden hjælp.

Så hvis du har en god idé, indsigt i hvordan man får drevet et sådan projekt videre eller på anden både kan bidrage, så tøv ikke med at tage fat i os.

Nedenfor kan du se nærmere info for mail eller telefonnummer. 

l

STØTTEERKLÆRING

Send en mail

RING TIL OS

+45 25 72 12 73

Fælles | Værket Bellinge

Et banebrydende sted, der sætter nye standarder for, hvordan man interagerer med hinanden som borgere og som erhvervsliv.

Kontakt:
info@fællesværket.nu 
+45 25 72 12 73
CVR: 40943153