Processen

Der har i mange år været tænkt tanker om at samle og forbedre idrætsfaciliteterne i Bellinge. Siden 2018 har foreningen Fælles|Værket arbejdet mere målrettet og dedikeret med det, der nu hedder Fælles|Værket Bellinge.

Hvad har vi opnået indtil nu?

Selvom foreningen Fælles|Værket kun har eksisteret i 1,5 år (jan. 2021), så har vi allerede opnået en lang række ting. Initiativer er søsat, undersøgelser er lavet og der er allerede søgt diverse fonde.

Nedenfor kan du læse nærmere om hvad der er sket siden foreningen blev etableret i maj 2018:

Maj 2018 Etablering af forening for etablering af et kultur-og idrætscenter i Bellinge
Juni 2018 Visionsdag i Vissenbjerg sportscentrum
Oktober 2018 Borgerundersøgelse i Brændekilde-Bellinge med en flot svarprocent på 10% (500 besvarelser.)
November 2018 Møde med rådmand Jane Jegind og Martin Petersen, kultur og fritidschef. Formålet med mødet var gøre opmærksom på vores planer, status på jordstykket over mod Cannabisgartneriet og på at spille os på bane som samarbejdspartner for kommunen om udviklingen i Bellinge
Marts 2019 Udarbejdelse af skitser og 3D film af et kultur og idrætscenter i Belling. Udført af Ronald Ed Toliver, Arkzo
Juni 2019 Præsentation af tanker for borgerne til Torvedag
Oktober 2019 Udarbejdelse af navn, logo og arbejdet videre med visionen.
Udarbejdelse af hjemmeside og facebook side.
Møde med SIKO om hjælp til fundraising
November 2019 Stiftende generalforsamling for Fælles|Værket
Ansøgning til Bydelspuljen, Odense kommune
Ansøgning til Fonden Bellinge Transformer
Januar 2020 Bevilling på 25.000 DKK fra Fonden Bellinge Transformer
April 2020 Afslag på Bydelspuljen
Juni 2020 Forsinket generalforsamling (pga. CoVid-19).
Møde med Borgmester Peter Rahbæk Juel, Chef for byudvikling Joost Nijhoff.
Møde med rådmand Jane Jegind, rådkvinde Susanne Crawley og Christoffer Lilleholt. Begge møder blev afholdt på Rasmus Rask Skolen. I forbindelse med møderne blev der lavet en video om projektet
Juli 2020 Besøg i Holbæk Sportsby. Indsamling af inspiration til hvordan et projekt kan laves.
August 2020 Brainstorm med Fangel Friskole, Kratholmskolen, Rasmus Rask Skolen og børnehusene i Bellinge om et forslag til hvordan man kunne samarbejde om Fælles|Værket og hvordan sproget kan inddrages.
Oktober 2020 Udarbejdet et samlet dokument over projektet: Hoved|Værket
November 2020 Ansøgning til Bydelspuljen
Milepælsplan for 2021.
Samarbejde mellem Rasmus Rask Skolen, børnehusene og Foreninge Fælles|Værket

Hvordan kan jeg hjælpe?

Fælles | Værket Bellinge er som andre kultur- og idrætscentre afhængig af frivillige hænder, donationer og hjælp for at projektet skal lykkedes – og for at vi alle kan få et fantastisk sted i Bellinge by.

Vi er allerede en gruppe af frivillige fra Bellinge og omegn, der er igang med projektet. Hver især har vi nogle kompetencer, som bidrager til projektet og sammen forsøger vi at løfte i flok for at Fælles | Værket Bellinge kan blive en realitet.

Men vi kunne sagtens bruge endnu flere frivillige hænder, donationer og anden hjælp.

Så hvis du har en god idé, indsigt i hvordan man får drevet et sådan projekt videre eller på anden både kan bidrage, så tøv ikke med at tage fat i os.

Nedenfor kan du se nærmere info for mail eller telefonnummer. 

l

STØTTEERKLÆRING

Send en mail

RING TIL OS

+45 25 72 12 73

Fælles | Værket Bellinge

Et banebrydende sted, der sætter nye standarder for, hvordan man interagerer med hinanden som borgere og som erhvervsliv.

Kontakt:
info@fællesværket.nu 
+45 25 72 12 73
CVR: 40943153