Den fysiske placering

Fælles|Værket skal fysisk placeres i forbindelse med Rasmus Rask skolen

FØLG OS PÅ FACEBOOK

Fælles | Værket placeres ved Rasmus Rask Skolen

Det store ønske er at placere de fysiske rammer for Fælles | Værket Bellinge i umiddelbart tæt tilknytning til Rasmus Rask skolen. Der er flere grunde til at denne placering ønskes.

Fælles|Værket Bellinge er på mange måder visionen som Odense kommune har skitseret i sin Velfærdsplan 2020-2030, der skal sikre en tryg omsorg for børn og ældre og styrke rammerne for fritidsaktiviteter med den lokale skole som omdrejningspunkt. Netop Fælles|Værket vil fordrer at fritidslivet og fællesskabsaktiviteter styrkes og optræder organisk med udgangspunkt i den enkelte borger. Der er allerede etableret et godt samarbejde med Rasmus Rask Skolen og børnehusene om udviklingen.

Fælles|Værket er for alle borgere i Brændekilde-Bellinge og opland (Brændekilde, Hesbjerg, Fangel og Sct.Klemens), som skal have deres børn passet, gå i skole, dyrke idræt, har lyst til at mødes, mangler et sted at forsamles, ønsker at låne bøger, se en optræden eller mødes og spise. Placeringen ved Rasmus Rask Skolen imødekommer dette, da Rasmus Rask Skolen ligger i den vestlige udkant af Bellinge, med Bellinge Fælled som nabo på den nordlige side og det nye, store produktionsanlæg fra Aurora Nordic Sky som vestlig nabo.

Arealerne mellem skolen og Aurora Nordic sky samt arealer nord for boldbanerne er desuden udlagt til “Fremtidens fritidsformål” i lokalplanen. Det betyder “Nye arealer til fritidsformål”. De arealer, der er udpeget til fremtidens fritidsformål, skal anvendes til fritidsformål af forskellig karakter. I forbindelse med planlægning for disse områder skal type af fritidsformål samt eventuelt samspil med andre anvendelser afklares.

Derudover, så ønsker Fælles | Værket også en integreret løsning, hvor både idrætsfaciliteter, faciliteter til de ældre, bibliotek, 0.-9. klassetrin, 10. klasse mv. hænger sammen og kan indgå i et samspil for de perfekte rammer for alle brugere. Det imødekommer placeringen ved Rasmus Rask Skolen også.

Det ønskes at Fælles | Værket Bellinge placeres inden for den grønne markering. Der arbejdes i 2021 desuden for, at noget af Fælles | Værket kan placeres inden for den blå markering, dvs. på markstykket ind mod Aurora Nordic Sky.  

Hvordan kan jeg hjælpe?

Fælles | Værket Bellinge er som andre kultur- og idrætscentre afhængig af frivillige hænder, donationer og hjælp for at projektet skal lykkedes – og for at vi alle kan få et fantastisk sted i Bellinge by.

Vi er allerede en gruppe af frivillige fra Bellinge og omegn, der er igang med projektet. Hver især har vi nogle kompetencer, som bidrager til projektet og sammen forsøger vi at løfte i flok for at Fælles | Værket Bellinge kan blive en realitet.

Men vi kunne sagtens bruge endnu flere frivillige hænder, donationer og anden hjælp.

Så hvis du har en god idé, indsigt i hvordan man får drevet et sådan projekt videre eller på anden både kan bidrage, så tøv ikke med at tage fat i os.

Nedenfor kan du se nærmere info for mail eller telefonnummer. 

l

STØTTEERKLÆRING

Send en mail

RING TIL OS

+45 25 72 12 73

Fælles | Værket Bellinge

Et banebrydende sted, der sætter nye standarder for, hvordan man interagerer med hinanden som borgere og som erhvervsliv.

Kontakt:
info@fællesværket.nu 
+45 25 72 12 73
CVR: 40943153