Fælles|Værket skaber rum til samspil

 

Er der presset på baglinjen til træning? Er det svært at holde på de frivillige? Savner I et sted at være før og efter træning?
Så meld dig ind i Fælles|Værket Bellinges Venner. Vi arbejder målrettet for at få finansiering og drift af en ekstra hal i forbindelse med Rasmus Rask hallen, nye opholdssteder med plads til sociale og kulturelle aktiviteter.

 

BLIV MEDLEM AF FORENINGEN

Et værk for fællesskaber

Fælles | Værket Bellinge er en frivillig forening, der arbejder for at skabe et kultur- og idrætscenter i Bellinge

I 2018 begyndte forarbejdet til det, der i 2019 blev etableringen af foreningen ‘Fælles|Værket Bellinge’. Foreningen arbejder for at etablere et kultur- og idrætscenter Fælles|Værket med den nuværende folkeskole Rasmus Rask skolen som omdrejningspunkt, der skal fungere som et engagerende og fællesskabende sted på tværs af alle generationer.

Det skal være et samlingssted for foreninger, men også et samlingssted for den enkelte borger. Det skal være for folk, der vil motionere, og for folk, der vil have kulturelle oplevelser. Det skal rumme naturlige mødesteder om sundhed, kultur, læring, innovation, sport, mad og hygge.

Stedet er både for det offentlige liv med børnehuse, bibliotek og skole, men også for private aktiviteter som sport, café og liberalt erhverv.

Vi er altid åbne for input og sparring fra borgere, foreninger og virksomheder til udviklingen af Fælles | Værket.

MISSION

Foreningen Fælles|Værkets mål er, at:

Etablere de fysiske rammer for et kultur-og idrætscenter
Etablere de organisatoriske rammer for projektet
Arbejde tæt sammen med den lokale folkeskole og børnehusene
Samle alle interessenter i Brændekilde-Bellinge og skabe dialog
Skabe en fælles platform for projektet for alle interessenter
V
ære bindeled mellem borgere, investorer og politikere
Sikre kvalitet og alsidighed i rammerne
Skabe nogle fremtidssikrede rammer
Være et tilbud for både foreninger og individuelle
Styrke lokale fællesskaber

VISION

Når Fælles|Værket er etableret, vil det:

Sikre, at borgerne i Brændekilde-Bellinge kan mødes under ét tag
Sikre, at Rasmus Rask Skolen er det sociale centrum for lokalsamfundet
Sikre engagerende mødesteder for børn og unge
Nedbringe ensomheden blandt ældre og folk udenfor arbejdsmarkedet
Samle de forskellige idrætsforeninger på én matrikel
Skabe mulighed for at udvikle nye aktiviteter og tiltag sammen
Øge sundheden og trivslen gennem mere samvær og integration af sport
Øge fællesskabet og tilknytningen til byen
Skabe en stærkere lokal identitet
Udgøre en styrkeposition inden for sprog og kommunikation 

Fælles | Værkets faciliteter

Fælles|Værket samler under et tag en lang række aktiviteter indenfor idræt, kultur og offentlige institutioner. Det integreres med den lokale folkeskole. Fælles|Værket er paraplyen for flere værker:

FÆLLES | VÆRKET

Alle fælles faciliteter, bygninger mv.:

Reception
Omklædning
Parkering
Liberalt erhverv
Ergoterapeut mv.
Fitness
Detailhandel
Værksteder til bløde og hårde håndværk

 

BEVÆG | VÆRKET

Alle idrætsfaciliteter inde og ude:

Fælles klubzone
Multihal
Springhaller
Paddletennis
Fodboldfaciliteter
Kunststofbane
Multibaner, minigolf, skaterområde, klatrevæg mv.

SPROG | VÆRKET

Alle faciliteter til udvikling af sprog:

10. klasse med fokus på sprog
Bibliotek
Sprog- og læsecenter
Scene
Forsamlingsrum
Medierum for børn og unge

 

MINI | VÆRKET

Alle faciliteter til de mindre børn:

Børnehus for 0-6-årige med særlig fokus på sprog
Legestue for dagplejebørn
Skole 0.-9. klasse
Legepladser
Grønne områder

MAD | VÆRKET

Alle faciliteter til mad og drikke:

Cateringkøkken
Café med plads til fællesspisning
Take-away
Madordning til skole og institutioner

Vil du gerne have bedre kultur- og idrætsfaciliteter i Bellinge?

Foreningen Fælles|Værket Bellinge arbejder for at sikre politisk og økonomisk opbakning til at skabe bedre rammer for at dyrke fritidsliv i Brændekilde-Bellinge.

Meld dig ind via linket “Bliv medlem”. Det koster 100 kr for et personligt medlemskab om året.

l

Send en mail

RING TIL OS

+45 25 72 12 73

Fælles | Værket Bellinge

Et banebrydende sted, der sætter nye standarder for, hvordan man interagerer med hinanden som borgere og som erhvervsliv.

Kontakt:
info@fællesværket.nu
+45 25 72 12 73
CVR: 40943153