Opbakningen fra lokalsamfunet

Borgerundersøgelsen i 2018, dialog med de forskellige foreninger -herunder begge gymnastikforeninger og med borgere i Brændekilde-Bellinge viser en stor opbakning til projektet

FØLG OS PÅ FACEBOOK

Borgerundersøgelsen 2018

Vores faciliteter er ikke tilstrækkelige eller tidssvarende for en by i hastig vækst.

  • Der mangler kapacitet til sportsforeningerne – mange må leje faciliteter uden for byen
  • Der mangler et centralt samlingssted- ingen café eller forsamlingshus
  • Der mangler faciliteter til ældre borgere med nedsat mobilitet – de skal til Odense centrum
  • Ingen steder med en scene, eller AV faciliteter
  • Der mangler dagtilbud og skolefaciliteter – og endnu flere fritidstilbud.

I 2018 blev der lavet en borgerundersøgelse i Brændekilde-Bellinge om behovet og ønsker for faciliteter. Ca. 500 borgere besvarede undersøgelsen svarende til 10%.

Opbakning på tværs af Bellinge

I forbindelse med besøg af borgmester Peter Rahbæk Juel, rådmand Jane Jegind, rådkvinde Susanne Crawley, Joost Nijhoff og Christoffer Lilleholt i juni 2020 blev der lavet en video med interessetilkendegivelser fra en række forskellige foreninger, institutioner og privatpersoner:

Fælles | Værket Bellinge

Et banebrydende sted, der sætter nye standarder for, hvordan man interagerer med hinanden som borgere og som erhvervsliv.

Kontakt:
info@fællesværket.nu 
+45 25 72 12 73
CVR: 40943153