Borgere

Fælles|Værket er for alle borgere i Brændekilde-Bellinge og opland (Brændekilde, Hesbjerg, Fangel, og Sct. Klemens)

FØLG OS PÅ FACEBOOK

For alle borgere, som søger et sted for fællesskab

Fælles|Værket er for alle borgere i Brændekilde-Bellinge og opland (Brændekilde, Hesbjerg, Fangel,og Sct.Klemens), som skal have deres børn passet, eller som skal gå i skole, dyrke idræt, har lyst til at mødes, mangler et sted at forsamles, ønsker at låne bøger, se en optræden eller mødes og spise.

Det er samtidig for alle, der har interesse i sprog og kommunikation, og som ønsker at Odense har en offentlig 10. klasse med fokuslinjer på fremmedsprog og medier/kommunikation.

Faciliteter for borgere

Fælles|Værket samler under et tag en lang række aktiviteter indenfor idræt, kultur og offentlige institutioner. Det integreres med den lokale folkeskole. Fælles|Værket er paraplyen for flere værker:

FÆLLES | VÆRKET

Alle fælles faciliteter, bygninger mv.:

Reception
Omklædning
Parkering
Liberalt erhverv
Ergoterapeut mv.
Fitness
Detailhandel
Værksteder til bløde og hårde håndværk

 

BEVÆG | VÆRKET

Alle idrætsfaciliteter inde og ude:

Fælles klubzone
Multihal
Springhaller
Paddletennis
Fodboldfaciliteter
Kunststofbane
Multibaner, minigolf, skaterområde, klatrevæg mv.

SPROG | VÆRKET

Alle faciliteter til udvikling af sprog:

10. klasse med fokus på sprog
Bibliotek
Sprog- og læsecenter
Scene
Forsamlingsrum
Medierum for børn og unge

 

MINI | VÆRKET

Alle faciliteter til de mindre børn:

Børnehus for 0-6-årige med særlig fokus på sprog
Legestue for dagplejebørn
Skole 0.-9. klasse
Legepladser
Grønne områder

MAD | VÆRKET

Alle faciliteter til mad og drikke:

Cateringkøkken
Café med plads til fællesspisning
Take-away
Madordning til skole og institutioner

Hvordan kan jeg hjælpe?

Fælles | Værket Bellinge er som andre kultur- og idrætscentre afhængig af frivillige hænder, bidrag og hjælp for at projektet skal lykkedes – og for at vi alle kan få et fantastisk sted i Bellinge by.

Vi er allerede en gruppe af frivillige fra Bellinge og omegn, der er igang med projektet. Hver især har vi nogle kompetencer, som bidrager til projektet og sammen forsøger vi at løfte i flok for at Fælles | Værket Bellinge kan blive en realitet.

Men vi kunne sagtens bruge endnu flere frivillige hænder, bidrag og anden hjælp.

Så hvis du har en god idé, indsigt i hvordan man får drevet et sådan projekt videre eller på anden både kan bidrage, så tøv ikke med at tage fat i os.

Nedenfor kan du se nærmere info for mail eller telefonnummer.

l

STØTTEERKLÆRING

Send en mail

RING TIL OS

+45 25 72 12 73

Fælles | Værket Bellinge

Et banebrydende sted, der sætter nye standarder for, hvordan man interagerer med hinanden som borgere og som erhvervsliv.

Kontakt:
info@fællesværket.nu 
+45 25 72 12 73
CVR: 40943153